USE FORM TO CONTACT US

Zeus Dive Center
Hotel IFA Continental,
Avda. Italia nº2, 35100 Playa del Ingles - Gran Canaria, España
Teléfono: 689 082 298
info@zeusdivecenter.com

Contact

ZEUSTEAM, S.L.U., med C.I.F. B- 76147289, informerar dig, i enlighet med artiklarna 12 och 13 i den europeiska allmänna dataskyddsförordningen 679/2016, av den 27 april (RGPD), och artiklarna 5, 6 och 11 i organisk lag 3/2018, av den 5 december , skydd av personuppgifter och garanti för digitala rättigheter (LOPDGDD), angående behandlingen och tystnadsplikten, att de personuppgifter som du har tillhandahållit oss kommer att behandlas av ZEUSTEAM, S.L.U., som ansvarig för behandlingen, för ändamålen av kommersiellt faktureringsförhållande / för att fullgöra åtaganden mellan parterna, förfaranden relaterade till förkontraktering / kontraktering, upprätthållande av det pre-kontraktuella / avtalsmässiga förhållandet / för att utföra alla förfaranden relaterade till samrådet / begäran som väckts.

Genom att läsa och validera detta dokument har ZEUSTEAM, S.L.U. uttryckligen samtyckt och behörig att hantera och behandla personuppgifter för ovannämnda ändamål. Inga uppgifter kommer att överföras till tredje part, förutom juridiska skyldigheter. Rättigheterna som hjälper dig är att lämna in ett anspråk hos en kontrollmyndighet, rätten till tillgång, rättelse, annullering, begränsning eller invändning mot din behandling (ARCO RIGHTS), till insyn i information, radering (rätt att bli glömd), portabilitet av dina personuppgifter, efter att ha styrkt din identitet, genom förfrågan/begäran skickad med post/e-post, till kooperativets postadress/e-postadress, med adress på Avenida de Italia, nummer 2, lokalt nummer 14, postnummer 35100, San Bartolomé de Tirajana- Las Palmas.

ZEUSTEAM, S.L.U., garanterar skyddet/sekretessen för dina personuppgifter, korrekt användning av personlig information, full konfidentialitet för personuppgifter samt full efterlevnad av skyldigheterna avseende skydd av personuppgifter.

TOP