USE FORM TO CONTACT US

Zeus Dive Center
Hotel IFA Continental,
Avda. Italia nº2, 35100 Playa del Ingles - Gran Canaria, España
Teléfono: 689 082 298
info@zeusdivecenter.com

Contact

ZEUSTEAM, S.L.U., met C.I.F. B-76147289, informeert u, in overeenstemming met de artikelen 12 en 13 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 679/2016 van 27 april (RGPD), en de artikelen 5, 6 en 11 van de organieke wet 3/2018 van 5 december , bescherming van persoonsgegevens en garantie van digitale rechten (LOPDGDD), met betrekking tot de behandeling en de geheimhoudingsplicht, dat de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt, zullen worden verwerkt door ZEUSTEAM, S.L.U., als verantwoordelijke voor de behandeling, voor de doeleinden van commerciële factureringsrelatie / om de verbintenissen tussen de partijen na te komen, procedures met betrekking tot pre-contracting / contracting, onderhoud van de precontractuele / contractuele relatie / om alle procedures uit te voeren die verband houden met de raadpleging / het ingediende verzoek.

Door dit document te lezen en te valideren, heeft ZEUSTEAM, S.L.U. uitdrukkelijk toestemming gegeven en gemachtigd om persoonlijke gegevens te beheren en te verwerken voor de bovengenoemde doeleinden. Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden, behoudens wettelijke verplichting. De rechten die u helpen zijn het indienen van een claim bij een controlerende autoriteit, het recht op toegang, rectificatie, annulering, beperking of verzet tegen uw behandeling (ARCO RIGHTS), op transparantie van informatie, verwijdering (recht om te worden vergeten), overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens, na bewijs van uw identiteit, per verzoek/verzoek verzonden per post/e-mail, naar het postadres/e-mail van de coöperatie, met adres aan de Avenida de Italia, nummer 2, lokaal nummer 14, postcode 35100, San Bartolomé de Tirajana- Las Palmas.

ZEUSTEAM, S.L.U., garandeert de bescherming/privacy van uw persoonsgegevens, het juiste gebruik van persoonsgegevens, de volledige vertrouwelijkheid van persoonsgegevens en de volledige naleving van de verplichtingen inzake de bescherming van persoonsgegevens.

TOP